Vaše zpráva (počet znaků není omezen) Vaše e-mail adresa  

Certifikáty

Společnost INGA stavební společnost, a.s. má zaveden a udržován systém jakosti, splňující kritéria normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnost INGA stavební společnost, a.s. byla úspěšně certifikována v roce 2003.

Výzva:

Žádáme všechny zainteresované strany, aby nám dávaly návrhy, žádosti a připomínky k systému jakosti a ochrany životního prostředí.

e-mail: inga@inga.cz

 

 

Společnost je zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3747 Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001