Politika kvality

Vedení akciové společnosti INGA přijalo, v rámci  „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,  následující politiku k zajištění efektivního řízení společnosti.

Základní aktivitou naší společnosti se stává nezbytnost zavádění principů trvalého zlepšování systému řízení, kvality práce.

Společnost se v rámci své politiky zavazuje:

 • Zvyšovat kvalitu a rozsah nabízených služeb a výrobků s ohledem na maximální spokojenost zákazníků.
 • Zabezpečit přiměřený zisk společnosti tak, aby byl zajištěn budoucí rozvoj společnosti.
 • Důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti.
 • Udržovat a zlepšovat systém řízení dle ISO 9001.
 • Zapojit se do procesu trvalého zlepšování zavedených procesů, stanovit každoročně cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje.
 • Trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v otázkách kvality našich služeb.

V oblasti obchodu a marketingu:

 • Zvyšovat povědomí odborné a široké veřejnosti v ČR a zahraničí o existenci společnosti.
 • Rozšířit spektrum nabízených služeb.
 • Kvalitními službami zákazníkům přispívat k jejich spokojenosti.
 • Výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky.

V ekonomické oblasti:

 • Vést veškeré procesy a činnosti k dosahování trvalé míry zisku při respektování potřeb a očekávání zákazníků, zaměstnanců a s přihlédnutím ke strategii a požadavkům společníků.
 • Zlepšovat finanční zdraví společnosti a vytvářet potřebné zdroje pro společníky, zaměstnance a rozvoj společnosti
 • Zvyšovat výnosy, zisk a tvorbu cash-flow společnosti.

Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování.

V Brně, dne: 2.1.2015

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Trávníček