Profil firmy

Společnost INGA stavební společnost, a.s. byla založena Zakládací listinou ze dne 16. května 2002. Společnost je zaregistrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B , číslo vložky 3747. Firma INGA stavební společnost, a.s. je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svou zodpovědnost. Za porušení svých závazků a jiných povinností odpovídá zákonným způsobem.

Předmětem podnikání firmy INGA stavební společnost, a. s. je:

  • zprostředkování obchodu
  • zprostředkování služeb
  • velkoobchod
  • reklamní činnost a marketing
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • realitní činnost
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Za uplynulé období své činnosti zrealizovala společnost řadu akcí, jejich podrobnější charakteristiku lze najít v sekci reference na našich stránkách. Jsme přesvědčeni, že na těchto stránkách naleznete všechny Vámi hledané informace. V opačném případě Vám rádi Vaše dotazy zodpovíme na inga@inga.cz

Snahou a cílem firmy INGA stavební společnost, a.s. je spokojenost zákazníků s provedeným dílem !!!